Chào mừng bạn đến USA Learns. Trên trang chủ của chúng tôi bạn có thể làm nhiều thứ, bao gồm:

1 Đăng ký (đề nghị).
2 Đăng nhập.
3 Bắt đầu bây giờ (không đăng ký).

How To Use the USA Learns HomepageĐó là một ý tưởng tốt để đăng ký. Nếu bạn đăng ký, bạn có thể lưu việc học của bạn và xem sự tiến bộ của bạn. Để đăng ký:

1 Nhập địa chỉ email của bạn.
2 Nhập tên của bạn.
3Nhập họ của bạn.
4 Hãy suy nghĩ của một mật khẩu và gõ vào hộp cuối cùng. Nhớ mật khẩu của bạn hoặc viết nó xuống, do đó bạn có thể đăng nhập trong thời gian tới!
5Bấm vào đăng ký ngay.
Thật dễ dàng!

How To Use the USA Learns Registration PageTiếp theo, bạn sẽ chọn một lớp học tiếng Anh. Hãy suy nghĩ về các kỹ năng tiếng Anh của bạn.

1 Bạn là người mới bắt đầu học tiếng Anh? Như vậy bạn nên chọn ‘First English Course.’
2 Bạn đã học tiếng Anh qua rồi? Như vậy bạn nên chọn ‘Second English Course.’
3Bạn có muốn thực hành thêm? Bạn có thể chọn ‘Practice English & Reading.’
4 Nếu bạn không chắc chắn lớp học nào là phù hợp với bạn, bạn có thể trả lời một số câu hỏi. Cuối cùng, bạn sẽ thấy một đề nghị về lớp học bạn nên chọn.

How To Use the USA Learns HomepageNếu bạn đăng ký, nó rất dễ dàng để tiếp tục với các lớp học của bạn khi bạn quay lại trang web trong thời gian tới. Đơn giản chỉ cần nhấp vào Đăng nhập trên trang chủ. Một khi bạn đang ở trên trang Đăng nhập:

1 Nhập tên của bạn.
2 Nhập mật khẩu của bạn.
3Bấm vào Đăng nhập.

How To Sign InCảm ơn bạn đã học tiếng Anh với chúng tôi tại USA Learns!
Những gì bạn muốn làm gì bây giờ?